keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Arvoisa kansanedustaja


JULKAISUVAPAA: HETI

Arvoisa kansanedustaja

Olen Suomessa syntynyt, oikeustoimikelpoinen Suomen kansalainen. Isoisäni olivat sotaveteraaneja, isoäitini puolustivat maatamme kotirintamalla. Isäni oli vanhempi konstaapeli ja äitini yrittäjä. Me kaikki olemme osallistuneet Suomen rakentamiseen.

Olen suorittanut asevelvollisuuden ilmeisen menestyksekkäästi, sillä minut kotiutettiin korpraalina Sodankylän Jääkäriprikaatista. Olen aina äänestänyt riippumatta siitä, missä olen milloinkin ollut.

Olen palvellut maatani ulkoasiainministeriön tehtävissä, luonut omalla uutteralla työpanoksellani myönteistä Suomi-kuvaa ja hankkinut matkojeni varrella monta uutta Suomi-ystävää ympäri maailman.

Yritän päivittäisillä valinnoillani tukea suomalaista työtä, meidän kaikkien hyvinvoinnin perustaa. Puolustin koulussa kiusattuja tovereitani, en ole rikkonut lakia ja pyrin maksamaan laskuni ajallaan.

Teen kirjailijana työtä sen eteen, että suomen kieli eläisi, kehittyisi ja säilyisi ilmaisuvoimaisena välineenä. Tiedän, että ammattini nauttii suomalaisten arvostusta. Pyrin olemaan sen arvoinen.

Tunnen, että olen antanut ja tulen vielä antamaan paljon Suomelle − ja olen tehnyt sen kaiken iloisin mielin, koska ymmärrän yhteisen hyvän tärkeyden.

Minulla on tietenkin samat velvollisuudet kuin kaikilla täysivaltaisilla Suomen kansalaisilla, mutta samalla minulta kielletään yksi tärkeimmistä elämään liittyvistä oikeuksista. Tämä huolimatta siitä, että suurin osa suomalaisista − allekirjoittanut mukaan lukien − katsoo, että tuon oikeuden pitäisi kuulua kaikille.

Arvoisa kansanedustaja, minulla on kysymys, joka kaipaa vastausta. Kysymys on hyvin tärkeä itseni ja puolisoni lisäksi monelle muulle suomalaiselle − seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta − joten pyydän, että soisitte sille aikaanne ja huomiotanne, varsinkin, koska juuri teillä on siihen vastaus. Kysymys kuuluu:

Miksi haluatte evätä minulta ja samaa sukupuolta olevalta kumppaniltani oikeuden avioliittoon?

Toivon teidän siis myös perustelevan vastauksenne. Valitettavasti en voi hyväksyä raamattuun, koraaniin, tooraan tai muihin uskonnollisiin kirjoituksiin tukeutuvia perusteluita, koska en ole kristitty, muslimi tai juutalainen. Kuten en myöskään hyväksy yrityksiä turvautua epämääräiseen luonnonjärjestykseen, tyhjänpäiväiseen saivarteluun ns. ”porttiteoriasta”, biologiaan tai perinteeseen, joita kaikkia on käytetty myös mm. orjuuden puolustamiseksi. En voi myöskään hyväksyä pelkoa äänestäjien menettämisestä − vaikka arvon kansanedustaja uskaltaisikin sanoa sen ääneen − sillä yhteisten asioiden hoito vaatii rohkeutta. Saanen muistuttaa, että rohkeus palkitaan. Epäjohdonmukaisia arvoja, mutuja ja muita henkilökohtaisia valintoja en voi niitäkään hyväksyä, koska kansanedustajana teidän tulee tietää paremmin.

Olen tullut siihen tulokseen, että viha vaikuttaa usein olevan se perimmäinen syy evätä samaa sukupuolta olevilta pareilta oikeus avioliittoon. Viha on väkivaltaa. Viha johtuu pelosta, pelko tietämättömyydestä ja tietämättömyys henkisestä laiskuudesta. Vihaa ja väkivaltaa ei tule hyväksyä, kohdistui se sitten keneen tahansa. Vihasta ja väkivallasta seuraa vain vihaa ja väkivaltaa.

Tämä ei ole ”avioliittosota”, vaikka sellaistakin on sanottu ”taistelun tiimellyksessä”. Tässä on kysymys rakkaudesta ja oikeudesta − sekä sitä turvaavasta lainsäädännöstä. Vaadin itselleni ja puolisolleni yhtäläiset oikeudet Suomen lain edessä. Kansanedustajana te olette vastuussa tuosta yhdenvertaisuudesta.

Tasa-arvoisen avioliittolain toteutuminen on vain ajan kysymys. Haluatteko te kansanedustajana tulla muistetuksi suomalaisten yhdenvertaisuuden vastustajana vai puolustajana? Tämä kysymys ei vaadi vastaamista. Se jääköön omatuntonne pohdittavaksi.

Vastauksista ja perusteluista etukäteen kiittäen,

Sami Hilvo, suomalainen kirjailija, Tampere


+++

Tämä lähti siis kaikille niille kansamme edustajille, jotka vastustavat tasa-arvoista avioliittolakia. Vastauksiakin on jo tullut: niihin palaan kootusti myöhemmin!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti